วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557


อำเภอดอนตาลหรือบ้านดอนตาลมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน แต่ไม่พบหลักฐานจารึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร คงเป็นเพียงประวัติที่เล่าสืบกันมาหลายชั่วอายุคน ผู้เฒ่าผู้แก่ เล่าว่า บรรพบุรุษของชาวดอนตาลนั้น ได้อพยพโยกย้ายมาจากหนองบัวลำภูเพื่อแสวงหาถิ่นฐานอุดมสมบูรณ์สร้างบ้านแปงเมือง โดยอพยพข้ามโขงไปหาสร้างถิ่นฐานที่ฝั่งซ้ายคือประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน แต่ไปอยู่ได้ไม่นาน ก็ได้อพยพข้ามโขงกลับคืนมาทางฝั่งขวาอีกครั้งหนึ่ง
       ในการอพยพมาครั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆกลุ่มแรกมีหัวหน้าชื่อว่า“ท้าว กินรี”กลุ่มที่ 2 มีหัวหน้าชื่อว่า “ท้าวราชาบุตรโคตร” ทั้งสองเป็นเชื้อสายพี่น้องกัน คือ ท้าวราชาบุตรโคตรมีศักดิ์เป็นพี่ ท้าวกินรีมีศักดิ์เป็นน้อง ท้าวกินรีได้รวมสมัครพรรคพวกมาสร้างเมืองมุกดาหาร ส่วนท้าวราชาบุตรโคตรไปสร้างเมืองดอนตาล
       เมืองดอนตาลนั้น ได้สร้างอยู่ริมฝั่งโขง อีกฝั่งหนึ่งเป็นเกาะอยู่กลางแม่น้ำโขงชื่อว่าดอนตาล ท้าวราชาบุตรโคตรคงจะเอาชื่อเกาะนี้มาเป็นชื่อเมืองที่สร้างขึ้นมาใหม่ คือ        เมืองดอนตาลหลักฐานที่ยืนยันเมืองดอนตาล มี 2 ประการ
                   1. บริเวณฝั่งโขงที่สร้างเมืองนั้น ปัจจุบันเรียกว่า ท่าโฮง คืออยู่ทางทิศตะวันออกของวัดท่า
                   2. บริเวณ ที่เรียกว่า ท่าโฮง นั้น ได้มีชาวบ้านไปทำสวนในบริเวณนั้น ได้ขุดพบเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กำไลแขน ลูกปัด เงินโบราณ แหวน และอื่น ๆ หลายรายการ พร้อมทั้งโครงกระดูกมนุษย์โบราณเป็นจำนวนมาก แต่จุดนี้นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า คงจะมีอายุอยู่ในราวคริสต์ศตวรรษที่ 6-9 สมัยเจนละ
ต่อมาเมืองดอนตาลเกิดโรคห่า (อหิวาตกโรค) ชาวบ้านอพยพขึ้นไปอาศัยอยู่บนที่ดอน ซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งโขงเมืองเก่าประมาณ 800 เมตร เป็นที่เนินสูง จึงได้สร้างบ้านเรือนอยู่ที่นั่นสืบต่อมา และได้นำชื่อเดิมมาเรียกหมู่บ้านใหม่นี้ว่า บ้านดอนตาล ซึ่งเป็นเขตเทศบาลตำบลดอนตาลในปัจจุบัน ชุมชนดอนตาลนี้ สันนิษฐานว่าคงจะสร้างมาสมัยอยุธยาตอนปลายเหมือนกับเมืองมุกดาหาร

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ วีดีโอด้านล่างนะครับ